Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

DANE TELEADRESOWE KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIE

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

ul. Firlika 9-14

70-637 Szczecin

 

WYKAZ TELEFONÓW:

Kancelaria :     (91) 4 808 803          Fax (91) 4 808 804

Sekretariat      (91) 4 808 801          Fax. (91) 4 808 802

 

Komendanci:

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki                                   bryg. mgr inż. Jarosław Tomczyk

p.o. Z-ca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego     bryg. mgr inż. Grzegorz Słota      

Z-ca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego            st.  bryg. mgr inż. Marek Popławski

 

Wojewódzki Osrodek Szkolenia

ul. Kolejowa 16
78-449 Borne Sulinowo
tel. (94) 37 329 20
Fax. (94) 37 329 22

 

Komórki organizacyjne i osoby kontaktowe:

Komórki organizacyjne

Osoba

Nr miejski

Wydział Operacyjny

Stanisław Wajszczuk

(91) 4 808 861

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

Piotr Sawczyszyn

(91) 4 808 822

Wydział Organizacji i Nadzoru

Robert Tarczyński

(91) 4 808 870

Wydział Kwatermistrzowski

Sylwester Podwyszyński

(91) 4 808 826

Wydział Finansów

Magdalena Grabicka

(91) 4 808 840

Wydział Kadr

Krzysztof Stelmasiak

(91) 4 808 831

Pomoc Prawna

Barbara Dąbrowska

(91) 4 808 873

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

Zbigniew Adamczyk

(91) 4 808 809

Ośrodek Szkolenia

Tomasz Dębowski

(94) 37 329 23

 

Metadane

Data publikacji : 07.09.2020
Data modyfikacji : 19.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kosowicz
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kosowicz

Opcje strony

do góry