Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Plan kontroli Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie na 2011 r.

PLAN KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PSP W SZCZECINIE NA 2011 R.

 

 

 

 

Lp.

Nazwa kontrolowanej

jednostki

Temat kontroli

Rodzaj kontroli

Termin rozpoczęcia kontroli

Komórki realizujące kontrolę

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

KM PSP
w Świnoujściu

Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

problemowa

czerwiec

WZ

 

2.

KP PSP w Choszcznie

Kontrola prawidłowości prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych obszarów leśnych
oraz planowania czynności kontrolno-rozpoznawczych.

problemowa

wrzesień

WZ

 

3.

KP PSP w Sławnie

Realizacja zadań w zakresie kierowania komendą – wydawanie aktów wewnętrznych.

Stosowanie Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wniosków.

problemowa

czerwiec

WO

 

4.

KP PSP w Drawsku Pomorskim

problemowa

wrzesień

WO

 

5.

KM PSP w Koszalinie

Efektywność polityki szkoleniowej.

problemowa

I – II kwartał

WK, WOSz

kontrola w trybie koordynowanym

6.

KP PSP w Goleniowie

problemowa

I – II kwartał

WK, WOSz

kontrola w trybie koordynowanym

7.

KP PSP w Kołobrzegu

problemowa

I – II kwartał

WK, WOSz

kontrola w trybie koordynowanym

8.

KP PSP w Policach

Ewidencja czasu służby.

sprawdzająca

maj

WK

 

9.

KP PSP w Myśliborzu

Ocena przygotowania Komendy do podwyższania
lub obniżania stanu gotowości obronnej i stanu ochrony informacji niejawnych.

problemowa

maj

WOIN

 

10.

KP PSP w Świdwinie

problemowa

wrzesień

WOIN

 

11.

KP PSP w Sławnie

Prawidłowość realizacji zadań i obowiązków wynikających z dyspozycji zawartych w Zarządzeniu
nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie gospodarki transportowej
w jednostkach organizacyjnych PSP.

problemowa

luty

WT

 

12.

KP PSP w Stargardzie Szczecińskim

Prawidłowość realizacji zadań i obowiązków wynikających z dyspozycji zawartych w Instrukcji
w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF w PSP stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. 

problemowa

marzec

WT

 

13.

KP PSP w Gryficach

Kontrola spraw kwatermistrzowskich w zakresie: 

- gospodarki umundurowaniem,

- środków trwałych w ewidencji.

problemowa

marzec

WT

 

14.

KP PSP w Kołobrzegu

Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw z zakresu gospodarowania zasobem mieszkaniowym pomocy mieszkaniowej, przydzielania równoważników za brak lokalu mieszkalnego i dodatków na remont lokalu.

problemowa

kwiecień

WT

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 20.07.2011
Data modyfikacji : 12.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszard Kunda
Osoba udostępniająca informację:
Ryszard Kunda Sekcja Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Robert Jurczyk

Opcje strony

do góry