Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Plany kontroli Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie w latach 2008, 2009 i 2010.

 

 

PLAN KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PSP W SZCZECINIE NA 2009 R.
 
 

 

Lp.
Nazwa kontrolowanej jednostki
Temat kontroli
Rodzaj kontroli
Termin kontroli
Komórki realizujące kontrolę
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
KP PSP w Białogardzie
Kontrola w zakresie stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego oraz szkolenia pracowników pionu operacyjnego z tematyki urządzeń przeciwpożarowych.
problemowa
marzec
WZ
2.
KP PSP w Policach
problemowa
październik
WZ
3.
KM PSP w Szczecinie
Realizacji ustawy Prawo ochrony środowiska.
problemowa
czerwiec
WZ
4.
KP PSP w Drawsku Pomorskim
Kontrola w zakresie doskonalenia zawodowego prowadzonego przez jednostki organizacyjne PSP, obejmująca procesy:
1. Organizacja doskonalenia zawodowego,
2. Realizacja procesu doskonalenia zawodowego,
3. Środowiska dydaktyczne (baza i zaplecze dydaktyczne).
 
problemowa
marzec
WOSz
5.
KP PSP w Kołobrzegu
problemowa
listopad
WOSz
6.
KP PSP w Stargardzie Szczecińskim
Ocena przygotowania komendy do podwyższania lub obniżania stanu gotowości obronnej i stanu ochrony informacji niejawnych.
problemowa
marzec
WOIN
7.
KP PSP w Kamieniu Pomorskim
problemowa
czerwiec
WOIN
8.
KP PSP w Łobzie
problemowa
październik
WOIN
9.
KP PSP w Wałczu
 
Stosowanie Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 
problemowa
maj
WO
10.
KP PSP w Gryfinie
problemowa
czerwiec
WO
11.
KP PSP w Pyrzycach
problemowa
wrzesień
WO
12.
KP PSP w Kołobrzegu
Ewidencja czasu służby, wydawanie zgody na dodatkowe zarobkowanie.
problemowa
maj
WK
13.
KP PSP w Policach
Ewidencja czasu służby, wydawanie zgody na dodatkowe zarobkowanie.
problemowa
październik
WK
14.
KP PSP w Świdwinie
1. Sprawdzenie harmonogramu obsług technicznych sprzętu specjalnego i transportowego, kontrola dokumentacji pojazdów, oględziny sprzętu, porównanie normatywu na sprzęt ze stanem faktycznym.
2. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia gospodarki paliwowej, kontrola kart drogowych pojazdów i kart pracy sprzętu silnikowego.
problemowa
luty
WT
15.
KP PSP w Białogardzie
1. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw z zakresu pomocy mieszkaniowej, przydzielania równoważników za brak lokalu mieszkalnego i dodatków na remont lokalu.
2. Sprawdzenie zasad gospodarowania umundurowaniem i wyposażeniem zaliczonym do środków ochrony indywidualnej strażaka.
problemowa
marzec
WT
16.
KP PSP w Myśliborzu
1. Kontrola postępowań o udzielenie zamówień publicznych, kontrola obowiązków informacyjnych oraz zawartych umów; udzielanie zamówień publicznych o wartości poniżej kwot progowych, stosowanie ogólnych zasad wydatkowania środków publicznych i regulacji wewnętrznych dotyczących zamówień.
2. Dokumentacja przeprowadzonych remontów i inwestycji budowlanych.
problemowa
czerwiec
WT
17.
KM PSP w Koszalinie
Kontrola spraw kwatermistrzowskich w zakresie: 
- pomocy mieszkaniowej,
- umundurowania,
- środków trwałych w ewidencji,
- gospodarki transportowej,
- szkód w mieniu PSP,
- wypadków i uszkodzeń pojazdów, 
- zamówień publicznych.
problemowa
październik
WT
 
 

 

Plan kontroli na 2008 r.

 

Lp.

Nazwa kontrolowanej

jednostki

Temat kontroli

Rodzaj kontroli

Termin kontroli

Komórki realizujące kontrole

 1.   

2.

3.

4.

5.

6.

1.

KP PSP

w Białogardzie

Kontrola w zakresie doskonalenia zawodowego prowadzonego przez jednostki organizacyjne PSP, obejmująca procesy:

1. Organizacja doskonalenia zawodowego.

2. Realizacja procesu doskonalenia zawodowego.

3. Środowiska dydaktyczne (baza
 i zaplecze dydaktyczne)
.

problemowa

luty

WOSz

 1.  

KP PSP

w Choszcznie

problemowa

maj

WOSz

 1.  

KP PSP

w Szczecinku

Kontrola spraw kwatermistrzowskich
w zakresie: 

- pomocy mieszkaniowej,

- umundurowania,

- środków trwałych w ewidencji,

- gospodarki transportowej,

- szkód w mieniu PSP,

- wypadków i uszkodzeń pojazdów, 

- zamówień publicznych.

problemowa

marzec

WT

 1.  

KM PSP

w Szczecinie

problemowa

kwiecień

WT

 1.  

KM PSP

w Koszalinie

problemowa

wrzesień

WT

 1.  

KP PSP

w Białogardzie

Ocena przygotowania komendy
do podwyższania lub obniżania stanu gotowości obronnej i stanu ochrony

 informacji niejawnych.

problemowa

kwiecień

WOiN

 1.  

KP PSP

w Gryficach

problemowa

czerwiec

WOiN

 1.  

KP PSP

w Kamieniu Pomorskim

problemowa

czerwiec

WOiN

 1.  

KP PSP

w Choszcznie

problemowa

wrzesień

WOiN

 1.  

KP PSP

w Gryficach

Przestrzeganie przepisów z zakresu BHP.

problemowa

czerwiec

WZ

 1.  

KP PSP

w Kamieniu Pomorskim

problemowa

czerwiec

WZ

 1.  

KP PSP

w Choszcznie

problemowa

wrzesień

WZ

 1.  

KP PSP

w  Szczecinku

 

Realizacja ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

problemowa

marzec

WZ

 1.  

KP PSP

w Myśliborzu

problemowa

czerwiec

WZ

 1.  

KP PSP

w Świdwinie

Prawidłowość prowadzenia postępowania administracyjnego.

problemowa

październik

WZ

 1.  

KM PSP
w Świnoujściu

Realizacja zadań w zakresie kierowania komendą – wydawanie aktów wewnętrznych.

problemowa

wrzesień

WO

 1.  

KP PSP

w Myśliborzu

problemowa

październik

WO

 1.  

KP PSP

w Goleniowie

Czas służby – ewidencja.

Realizacja art. 57a i 57b ustawy
o PSP.

problemowa

maj

WK

 1.  

KP PSP

w Myśliborzu

Ewidencja czasu służby, nawiązanie stosunku służbowego w świetle obowiązujących unormowań prawnych.

problemowa

październik

WK

 

PLAN KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PSP W SZCZECINIE NA 2010 R.
 

 

Lp.
Nazwa kontrolowanej
jednostki
Temat kontroli
Rodzaj kontroli
Termin kontroli
Komórki realizujące kontrolę
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
KP PSP w Stargardzie Szczecińskim
Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
problemowa
marzec
WZ
2.
KP PSP w Sławnie
Prawidłowość prowadzenia postępowania administracyjnego.
problemowa
czerwiec
WZ
KP PSP w Łobzie
Planowanie i realizacja czynności kontrolno – rozpoznawczych.
problemowa
sierpień
WZ
KP PSP w Pyrzycach
problemowa
wrzesień
WZ
3.
KP PSP w Stargardzie Szczecińskim
Realizacja zadań w zakresie kierowania komendą – wydawanie aktów wewnętrznych.
Stosowanie Instrukcji Kancelaryjnej
i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wniosków.
problemowa
marzec
WO
4.
KP PSP w Kołobrzegu
problemowa
czerwiec
WO
5.
KP PSP w Łobzie
problemowa
wrzesień
WO
6.
KM PSP
w Świnoujściu
Prawidłowość przeprowadzania naboru i mianowania
na stanowiska służbowe oraz przyznawania uposażenia
w szczególności zasady przyznawania dodatku motywacyjnego.
problemowa
marzec
WK
7.
KP PSP w Wałczu
problemowa
marzec
WK
8.
KP PSP w Gryfinie
Ocena funkcjonowania ochrony informacji niejawnych
i realizacji zadań przygotowań obronnych.
problemowa
czerwiec
WOIN
9.
KP PSP w Goleniowie
problemowa
wrzesień
WOIN
10.
KP PSP w Gryfinie
Organizacja i realizacja doskonalenia zawodowego dla JRG (system zmianowy).
Organizacja i realizacja doskonalenia zawodowego dla KP (system codzienny).
Realizacja szkoleń dla jednostek OSP z terenu powiatu (zgodność realizacji z wytycznymi KG PSP i KW PSP)
Stan wyszkolenia i posiadania stosownych uprawnień przez funkcjonariuszy PSP z zakresu: kierowania ruchem drogowym, kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej oraz testu sprawności fizycznej.
problemowa
czerwiec
WOSz
11.
KP PSP w Szczecinku
problemowa
październik
WOSz
12.
KM PSP w Koszalinie
Kontrola spraw kwatermistrzowskich
w zakresie: 
- pomocy mieszkaniowej,
- umundurowania,
- środków trwałych w ewidencji,
- gospodarki transportowej,
- szkód w mieniu PSP,
- wypadków i uszkodzeń pojazdów, 
- zamówień publicznych.
problemowa
marzec
WT
13.
KM PSP
w Świnoujściu
Kontrola postępowań o udzielenie zamówień publicznych, kontrola obowiązków informacyjnych
oraz realizacji zawartych umów, udzielanie zamówień publicznych o wartości poniżej kwot progowych, stosowanie ogólnych zasad wydatkowania środków publicznych i regulacji wewnętrznych dotyczących zamówień.
problemowa
marzec
WT
14.
KP PSP w Choszcznie
Prawidłowość realizacji zadań i obowiązków wynikających z dyspozycji zawartych w „Instrukcji
w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF w PSP” stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r.
problemowa
kwiecień
WT
15.
KP PSP w Gryficach
problemowa
czerwiec
WT
 
 
 

 

 

Metadane

Data publikacji : 12.12.2016
Data modyfikacji : 12.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Robert Jurczyk
Osoba modyfikująca informację:
Robert Jurczyk

Opcje strony

do góry