Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Doręczanie dokumentów elektronicznych
do Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216):

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do

KW PSP w Szczecinie:

za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl, w celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP

Zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu budowlanego można przesyłać również w formie dokumentu elektronicznego na adres poczty elektronicznej : zawiadomienia@szczecin.kwpsp.gov.pl

Nazwa organizacji na platformie ePuap

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

(KWPSP_Szczecin)

link do usługi na ePUAP

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych

do KW PSP w Szczecinie:

  • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnione profilem zaufanym,
  • formaty danych w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism:

.doc, .docx, .rtf
.gif, .jpg, .png, .tif
.ods, .odt
.pdf, .txt
.xls, .xlsx
.xml

  • wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekraczać 3,5 MB,
  • dokumenty i nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane.

W przypadku dostarczania dokumentów elektronicznych nie spełniających ww. wymogów (łącznie) – nie będą one wprowadzone do systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją KW PSP w Szczecinie i nie zostaną podjęte żadne czynności związane z tą dokumentacją.

Metadane

Data publikacji : 13.06.2012
Data modyfikacji : 19.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszard Kunda
Osoba udostępniająca informację:
Ryszard Kunda Sekcja Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Ryszard Kunda

Opcje strony

do góry