Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się na:

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wykonuje na terenie województwa w imieniu wojewody zadania i kompetencje określone w ustawach.

Komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej powołuje, spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej, minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej złożony po uzyskaniu zgody wojewody.

Komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych - po zasięgnięciu opinii wojewody.

W przypadku braku opinii, o której mowa wyżej, minister właściwy do spraw wewnętrznych odwołuje komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o odwołanie.

Zastępców komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej i odwołuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej na wniosek komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie jest:

  •  
     bryg. Jarosław Tomczyk

Zastępcami Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie są :

 

  •  
  • bryg. mgr inż. Marek Popławski

Metadane

Data publikacji : 02.02.2005
Data modyfikacji : 07.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Webmaster serwisu
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kosowicz

Opcje strony

do góry