Biuletyn Informacji Publicznej Organy i osoby sprawujące w nich funkcje - Organy i osoby - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Ostatnia aktualizacja strony: 09.05.2019, 09:44

Organy i osoby

Środa, 02 lutego 2005

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wykonuje na terenie województwa w imieniu wojewody zadania i kompetencje określone w ustawach.

Komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej powołuje, spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej, minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej złożony po uzyskaniu zgody wojewody.

Komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych - po zasięgnięciu opinii wojewody.

W przypadku braku opinii, o której mowa wyżej, minister właściwy do spraw wewnętrznych odwołuje komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o odwołanie.

Zastępców komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej i odwołuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej na wniosek komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie jest:

  •  
     st.bryg. mgr inż. Jacek STAŚKIEWICZ

Zastępcami Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie są :

 

  • st. bryg. mgr inż Jacek Rudziński
  • bryg. mgr inż. Marek Popławski

Metadane

Data publikacji : 02.02.2005
Data modyfikacji : 15.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Webmaster serwisu
Osoba modyfikująca informację:
Robert Jurczyk
©1999-2019 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL