Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o naborze - KW PSP starszy specjalista ds pomocy psychologicznej - grudzień 2018

Komenda Wojewódzka  Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko

stażysta, docelowo starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej

 

 

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 1

Stanowisko etatowe: starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej

System pełnienia służby: codzienny

Miejsce pełnienia służby: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

                                              ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin

 

 

HARMONOGRAM PRZEBIEGU PROCESU NABORU

Etap pierwszy

  • do 15.01.2019 r. - składanie dokumentów wymienionych w pkt. II niniejszego ogłoszenia;
  • 21.01.2019 r. do godz. 15 - ogłoszenie wyników I etapu;

 

Etap drugi - test sprawności fizycznej

Etap trzeci - składanie dokumentów o których mowa w pkt. IV niniejszego ogłoszenia,

Etap czwarty - rozmowa kwalifikacyjna;

Etap piąty - ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 

Terminy przeprowadzenia etapów II-V  postępowania podane zostaną w terminie późniejszym

 

             !!!!  U W A G A  !!!!

!!!! Pełna treść ogłoszenia oraz formularze znajdują się w załączonych  plikach !!!!

Metadane

Data publikacji : 07.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Robert Jurczyk

Opcje strony

do góry