Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko stażysta, docelowo starszy specjalista - psycholog.

Komenda Wojewódzka  Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko

stażysta, docelowo starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej

 

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 1

Stanowisko etatowe: starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej

System pełnienia służby: codzienny

Miejsce pełnienia służby: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
ul. Firlika 9/14,  Szczecin

 

Postępowanie będzie przeprowadzone wg terminarza:

  • 12.02.2018 r. – ogłoszenie naboru,
  • 28.02.2018 r. – zakończenie przyjmowania dokumentów,
  • 05.03.2018 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz terminów kolejnych etapów postępowania tj:

                              -  testu sprawności fizycznej, 

                              -  rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki uzyskane w poszczególnych etapach naboru publikowane będą  bezpośrednio po zakończeniu danego etapu na stronie internetowej Komendy  Wojewódzkiej PSP w Szczecinie www.szczecin.kwpsp.gov.pl   oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy.

 

                 !!!!  U W A G A  !!!!

!!!! Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączonym pliku !!!!

Metadane

Data publikacji : 12.02.2018
Data modyfikacji : 26.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Robert Jurczyk
Osoba modyfikująca informację:
Robert Jurczyk

Opcje strony

do góry