Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o naborze - KW PSP starszy specjalista ds pomocy psychologicznej - czerwiec 2018

 

Komenda Wojewódzka  Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko

stażysta, docelowo starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej

 

 

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 1

Stanowisko etatowe: starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej

System pełnienia służby: codzienny

Miejsce pełnienia służby: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

                                              ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin

 

 

HARMONOGRAM PRZEBIEGU PROCESU NABORU

Etap pierwszy

  • do 2 lipca 2018 r. - składanie dokumentów wymienionych w pkt. II niniejszego ogłoszenia;
  • 4 lipca 2018 r. do godz. 15 - ogłoszenie wyników I etapu;

Etap drugi

  • 05 lipca 2018 r. godz. 900 - test sprawności fizycznej
  • 06 lipca 2018 r. do godz. 1500 - ogłoszenie wyników II etapu;

Etap trzeci

  • 09 -12 lipca 2018 r. - składanie dokumentów o których mowa w pkt. IV niniejszego ogłoszenia,
  • 16 lipca 2018 r. do godz. 1500 - ogłoszenie wyników III etapu:

 

Etap czwarty

  • 18 lipca 2018 r. od godz. 1000 - rozmowa kwalifikacyjna;
  • 19 lipca 2018 r. do godz. 1530 - ogłoszenie wyników końcowych postępowania kwalifikacyjnego;

 

Etap piąty

  • lipiec - sierpień 2018 r. - ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionego w niniejszym ogłoszeniu.

Do każdego etapu naboru kandydat do służby przystępuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Brak ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość spowoduje wykluczenie z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Terminy i miejsca poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego wymienionych w powyższym harmonogramie mogą ulec zmianie. Każda zmiana terminu zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej www.szczecin.kwpsp.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy.

Wyniki uzyskane w poszczególnych etapach naboru publikowane będą  po zakończeniu danego etapu na stronie internetowej Komendy  Wojewódzkiej PSP w Szczecinie www.szczecin.kwpsp.gov.pl   oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy.

 

 

 

                      !!!!  U W A G A  !!!!

!!!! Pełna treść ogłoszenia i wzory oświadczeń znajdują się w załączonych  plikach !!!!

Metadane

Data publikacji : 20.06.2018
Data modyfikacji : 21.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Robert Jurczyk
Osoba modyfikująca informację:
Robert Jurczyk

Opcje strony

do góry