Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Struktura własnościowa i majątek

 

Majątek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej stanowi własność Skarbu Państwa, którego reprezentantem jest Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP w Szczecinie.
 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie dysponuje następującym majątkiem Skarbu Państwa:
 

Środki trwałe będące na stanie KW PSP Szczecin stan na 31.12.2016 r. w tysiącach złotych dotyczy konta (011 i 013):
 

grunty

    1113,-

budynki i lokale

obiekty inżynierii lądowej

13 508,-

 2 442,-

maszyny i urządzenia techniczne

18 857,-

środki transportowe

126 765,-

pozostałe środki trwałe

 7 468 ,-

 

   
   
   
   
   

Metadane

Data publikacji : 17.05.2007
Data modyfikacji : 30.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ryszard Kunda
Osoba modyfikująca informację:
Robert Jurczyk

Opcje strony

do góry