Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Szkolenie aktualizujące Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej

Szkolenie aktualizujące Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej

 

Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawiony jest do prowadzenia szkolenia inspektorów ochrony ppoż. 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380 ze zmianami).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2015 poz. 1964)

Szkolenie realizowane jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z 2015 r.

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości i umiejętności potrzebnych do wykonywania czynności przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej wynikających z art. 4 ust. 2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2009 nr 178 poz. 1380 ze zmianami).

Miejsce szkolenia:

Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej, ul. Kolejowa 16,

78-449 Borne Sulinowo

 

Uprawnienia absolwenta:

Absolwent nabywa uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej na okres 5 lat licząc od dnia wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

Warunki przyjęcia na szkolenie:

Kandydat na szkolenie powinien przedstawić w dniu rozpoczęcia szkolenia:

 • kserokopia ważnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub szkolenia aktualizującego, aktualnego w dniu rozpoczęcia szkolenia,

 • dowód wpłaty za szkolenie.

 

Terminy szkoleń w 2016 r.:

Nr szkolenia

Termin szkolenia

Maksymalna ilość osób na szkoleniu

1

09 – 11 marca 2016 r.

30

2

22 – 24 czerwca 2016 r.

30

3

28 - 30 września 2016 r.

30

4

23 – 25 listopada 2016 r.

30

 

Opłata:

Opłata za 1 uczestnika – 500 zł

Opłata obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne;

 • zajęcia praktyczne;

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

   

  Konto: BANK BGK Rachunek: 60 1130 1176 0022 2120 1820 0001

  Komenda Wojewódzka PSP, 71-637 Szczecin, ul. Firlika 9/14

  Tytułem: opłata za szkolenie inspektorów ochrony ppoż. w terminie (podać na jaki termin), imię i nazwisko uczestnika

  Uwaga: Nocleg  i wyżywienie i we własnym zakresie.

  Proponowane noclegi i gastronomia: Informacje na stronie www - Centrum Informacji Turystycznej w Bornem Sulinowie

   

  Uwagi:

  Z dniem 30 listopada 2015 r. weszła w życie ,,Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów” zgodnie z którą: ,,Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej należy ukończyć w okresie ważności nabytych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej’’ (art. 4a ust. 4 zmienianej ustawy o ochronie przeciwpożarowej).

   

  Aby zarejestrować się na tę formę szkolenia należy wejść na jedną z poniższych stron z interesującym nas terminem szkolenia

  09 – 11 marca 2016 r.

  22 – 24 czerwca 2016 r.

  28 - 30 września 2016 r.

  23 – 25 listopada 2016 r.

  i wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy
  w prawidłowy sposób. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć okienko "wyślij".

   

  Liczba miejsc na każdym ze szkoleń ograniczona jest do 30. Przy braku możliwości wpisu na formularzu należy kontaktować się kierownikiem sekcji ds. nauczania w ośrodku szkolenia.

   

   

Kontakt:

 

st. kpt. Magdalena Bugiel – kierownik sekcji ds. nauczania w ośrodku szkolenia,

tel. 094 373 29 34 lub 601 453 463.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 23.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszard Kunda
Osoba udostępniająca informację:
Ryszard Kunda Sekcja Informatyki

Opcje strony

do góry