Biuletyn Informacji Publicznej Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych - Tryb działania - Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Ostatnia aktualizacja strony: 21.09.2018, 09:24

Tryb działania

Czwartek, 29 marca 2007

Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie działa na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 603) jako urząd administracji zespolonej.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej pracuje codziennie w godz. 7.30 – 15.30 z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa pełni służbę 24 godziny na dobę w systemie zmianowym.

 

 

Metadane

Data publikacji : 29.03.2007
Data modyfikacji : 07.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Ryszard Kunda
Osoba modyfikująca informację:
Robert Jurczyk
©1999-2018 Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL