Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja serwisu - Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Ostatnia aktualizacja strony: 07.12.2018, 14:07

Redakcja serwisu

Administracja merytoryczna serwisu internetowego:

Piotr Sarad
Kierownik Sekcji Informatyki
sarad.piotr@szczecin.kwpsp.gov.pl
tel. : (91) 48-08-846
fax. : (91) 48-08-804

Robert Jurczyk
jurczyk.robert@szczecin.kwpsp.gov.pl

tel. : (91) 48-08-848

©1999-2018 Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL